Saturday, January 26, 2013

8th

18.02.2012

ENG:
As time goes by, this strip makes me more and more puzzled. I just drew my friends and myself naked from my kindness and innocence of my heart, to have a nice entertaining memory when Mrsv Ps had gigs in Belgrade and Pancevo and I was having my first exhibition. What fun would be drawing everybody naked, and afterwards realizing unholy tentacle monster I just drew everybody naked.
Big deal, I will cope with it. This strip is an imprint of Belgrade.
HU:
Ahogy telik az idő, ez a sztrip egyre jobban és jobban zavarba hoz. Csak megrajzoltam a barátaimat és magamat meztelenül, kedvességből és ártatlanságból a szívemből, hogy legyen egy kedves szórakoztató emlék, amikor Mrsv Ps-nek koncertjai voltak Belgrádban és Pancevoban, és nekem az első kiállításom volt megtartva. Micsoda szórakozás lenne, ha mindenki meztelen lerajzolnék, és utána megérteni szentségtelen csáp szörnyeteg csak lerajzoltam mindenkit meztelen.
Nagy dolog, megbirkózom vele. Ez a sztrip Belgrád lenyomata.
SR:
Kako vreme prolazi, ovoj strip čini mi sve više i više zbunjen. Samo sam nacrtala prijatelje i sebe golo iz čistog ljubaznosti i nevinosti moga srca, da imamo lepu zabavjajući uspomenu kada Mrsv Ps imao nastupe u Beogradu i Pančevu, a ja imala svoju prvu izložbu. Koja će to zabava biti nacrtati svakog golo, a potom shvatajući nesveti pipak čudovište samo sam nacrtala svakog golo.
Jaka stvar, nosiću se sa tim. Ovaj strip je otisak Beograda.

One unseen day... Nancy Mandic, Vikcy Vicious and Mitch McClaren reminded the White City.

Egy látatlan napon ... Nancy Mandic, Vikcy Vicious és Mitch McClaren megemlékezett Fehér Városáról.


The wicked northern gang set forth on jerking around and for beaming pastime. 


A komisz északi banda megindult genyozni és a ragyogóan szórakozni.
10h of traveling was worth it along eating the nerves.

10h utazás megérte ideg evés közben.
Each set on each course in the White City.
-I'm a musician...
-So am I.

Az időtöltést mindenki magának csinálta Fehér Városában.
-Zenész vagyok...
-Én is.
....( hidden text: you're sweet)...
AURA of clicking

...(rejtett szöveg: aranyos vagy)...
belezugás aurája


Hey! Long time not seen. How are you?

Szia! Rég nem láttalak. Hogy vagy?


How I am? How would I be? Misery and stupidity... It is even better in Libya or anywhere else.

Hogy vagyok? Hogy lennék? Nyomor, hülyeség... Még Libíában is jobb vagy akárhol máshol.
hehe... Old school vitamin doze.

hehe... A régi bevált vitamin adag.
Why don't I fantasize some sex scenes... man... this is not working...
hm ... I am Joe's amputated left hand.
hm... and ... I am Joe's cut off ballsies.

Miért nem álmodozok valami szex jelenetet... basszus... ez nem megy...
hm... Én vagyok Joe amputált bal keze.
hm... és ... Én vagyok Joe levágott tököcskéje.
White City
Black, burnt by the past. Lazy and stench. It is the city, center of dreams and hopes.

Fehér Városa
Fekete, elégetette a múlt. Lusta és bűz. Ez a város álmok és remények központja.

P.s.
Thank you once again in believing in these creations, and also it was a pleasure meeting Aleksandar Zograf  in person, who organized this first exhibition.

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk