Friday, August 3, 2012

Saints have dicks

ENG:
This is a picture of a Saint under Jesus on the cross in front of the first Preschool in the old SFRJ.
May be it is me only, even so everyone should judge for itself.

HU:
Ez a kép egy Szentről Jézus a kereszten alatt az első óvoda előtt a régi SFRJ-ben.
Lehet, hogy csak én, akkor is mindenki maga ítéli meg.

SR:
Ovo je slika svetaca pod Isusa na krstu pred prvi vrtiću u staroj SFRJ.
Možeda je samo ja, čak i tako svako treba da sudi za sebe.


No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk