Friday, July 13, 2012

Mud Town

ENG:
After the 3rd shoot, I will call myself a serial Mud Town shooter. This photo expresses the logic in practice.

HU:
A 3. lövés után, 'Sárfalva' sorozat lövőjének fogom hívni magam. Ez a kép kifelyezi az alkalmazott logikát.

SR:
Posle 3eg posta, zvaću sebe serijskog hitnutača 'Blativce'. Ova slika izražava logiku u praksi.


ENG:
One can only imagine a conversation which led to this.

Fictive conversation:
A: I don't like it. Can you put is little to the left?
B: But you said you wanted it there.
A: Put it to the left, or no money.
B: O.k.
A-alcoholic ; B- sucker
This is one of the great mysteries of life, they say.

HU:
Csak elképzelni lehet azt a beszélgetést ami ehhez vezetett.

Fiktív bezsélgetés:
A: Nem tetszik. Ballrább birod egy kicsit tenni?
B: De, azt mondta oda akarja.
A: Tedd ballrább, vagy semmi pénz.
B: O.k.
A- alkoholista ; B- balek
Ez egyike az élet legnagyobb titkainak, azt mondják.

SR:
Samo zamisliti može razgovor koji je vodio do toga.

Izmišljeni razgovor:
A: Ne sviđa mi. Možeš ga staviti malo na levo?
B: Ali ste rekli da ga tu želite.
A: Stavi ga malo na levo, ili nema para.
B: O.k.
A- alkoličar ; B- kreten
Ovo je jedan od velikih misterija života, kažu.

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk