Tuesday, July 10, 2012

No. 17

ENG:
Previously No. 17 was mentioned, that it is a character.
Here is the story how it came to be.

HU:
Korábban 17-es volt említve, hogy egy karakter.
Íme a története, hogy jött létre.

SR:
Prethodno je bio pomenut Broj 17 da je ličnost.
Evo priče kako je postao.


ENG:
Translation of the text:
- The rules have changed, the first two laws are invalidated by the the first.
- Preservation of the mankind has become the objective, with all aims, therefore the third law applies with minor modifications. It is time, again...
- Do not lie.You enjoy the rot. You, as well, have no moral. You, my dear friend.
HU:
A magyar 'fordítás': (mivel a felhőben a szöveg magyarul van, csak más abc van használva, az az amit ehhez készítettem.)
- A szabályok megváltoztak, az első kettő érvénytelenítette önmagát az elsőből kiindulva.
- Az emberi faj fentartása lett a cél minden áron, így a harmadik érvényes kisebb módosításokkal. Ismét eljött az idő...
- Ne hazudj. Élvezed az oszládt. Neked sem jutott morál. Te kedves barátom.
SR:

- Pravila su se promenila, prva dva Zakona poništavaju Prvi.
- Očuvanje čovčanstva je postalo cilj, po svaku cenu, tako da se Treći zakon primenjuje s manjim izmenama. Vreme je, ponovo...
- Ne laži.Uživaj u truleži. Ni ti nemaš moral. Prijatelju dragi.
ENG:
I was inspired by Isaac Asimov laws for robots. This is a new era with a new view of the same laws.


HU:
Isaak Asimov robotokra érvényes szabályai adtak inspirációt. Ez egy új korszak új nézetekkel ugyanazon szabályokról.

SR:
Inspirisali su me Asimovljevi Zakoni robotike. Ovo je novo doba sa novim pogledom na iste te Zakone.

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk