Tuesday, July 17, 2012

Thank you note

ENG:
Today I am thanking Radovan Popović that he gave me the notebook in which the quality paper allowed me to unleash my mind. In it this was the first of them.

HU:
Ma megköszönöm Radovan Popović-nak, hogy nekem adta azt a fűzetet, amelyben a papír minősége lehetővé tette számomra, hogy felszabadítsa az agyam. Benne ez volt az első közülük.

SR:

Danas se zahvaljujem Radovanu Popoviću što mi je dao svesku u kojoj mi je kvalitetni papir dozvolio da oslobodim svoj um. U njoj je ovo bila prva od njih.


Translations:

ENG:

Reception for employment

  1. After five hours waiting in queue. -  Good morning!
  1. -Aha
  2. Vaseline (news paper) short news: Everything above a hundred sheets because there is no sense. Romance is sex. 63 dogs died because of pension.   Killing of pigs is healthy because it isn’t you…
  3. - What do you want? You know that I’m traditional?
  4. - Em. I want a job. And I have purple underwear.
  5. - I do not like the color purple. Something more serious than a job? You know they don’t have those, not even who is in charge of this organization.
  6. - That is absurd!
  7. - Well come to the future! There are no flying cars nor girls or whatever you are to free your pipe. You have to read news papers. 
 (by sheets I mean cash, by pipe I mean dick, if it was not obvious)

HU:
 Recepció foglalkoztatás

1. Öt óra várakozás után a sorban. - Jó reggelt!
2. -Aha.
3. Vazelin (újság) rövid hírek: Minden 100 rongy felett, mert nincs értelme. Romantika az szex. 63 kutya halt meg a nyugdíj miatt. Disznóvágás egészséges, mert nem te vagy ...
4. - Mit akarsz? Tudod, hogy én hagyományos vagyok?
5. -Em. Szeretnék munkát. És lila fehérneműm van.
6. -Nem szeretem a lila színt. Valami komolyabb, mint egy munka? Tudod, hogy nincs ilyesmi, annak sem, aki felelős ezért a szervezetért.
7. -Ez abszurd!
8. -Üdvözöljük a jövőben! Itt nincsenek repülő autók, sem a lányok, vagy bármi is vagy, hogy felszabadítsa a pipádat. Újságot kellene olvasnod.

(a rongy alatt pénzt értek, a pipa pedig fasz, ha nem lenne egyértelmű)

ENG:
100 sheets is 100 dinars, which is basically the equivalent of 100 shit. 100 dins allows you to buy beer, cigarettes, bread and ice-cream of course separately, because each of them costs 100 sheets, as my ZekZin fanzine, even though it is written on it 'pay no more than 1 euro'. I thought, hey people can afford it! The sad truth is that no one cares. No one cares if they die of hunger because of someones bullshit. Who would care that because someone's child stupidity a 'nation' has to pay the 'price'. The 'price' of what? What?!
So what. I hear the answers.

HU:
100 rongy 100 dinár, ami lényegében azonos a 100 szarral. 100 dinár lehetővé teszi, hogy vásárolj sört, cigarettát, kenyeret és fagylaltot természetesen külön-külön, hiszen mindegyiknek az ára 100 rongy, mint a ZekZin fanzinomnak, annak ellenére, hogy van írva "nem fizess többet, mint 1 euro". Azt gondoltam, hé az emberek engedhetik ezt maguknak! A szomorú igazság az, hogy senki nem törődik. Senki sem törődik, ha éhen halnak, valakinek a baromsága miatt. Kit érdekel, hogy valakinek a gyermeke a butasága miatt egy "nemzetnek" kell megfizetnie az "árát". Az "árát", minek? Mi?
Na és. Hallom a válaszokat.

SR:
100 kinti je 100 dinara, što je u suštini ekvivalent od 100 sranja. 100 didžija dozvoljava vam da kupite pivo, cigarete, hleb i sladoleda, naravno ili-ili, jer sve od ovoga košta po 100 kinti, kao i moj ZekZin fanzin, iako je na njemu napisano "nemoj platiti više od 1 evra". Mislila sam, hej, ljudi  mogu ovo sebi priuštiti! Tužna je istina je da niko ne mari. Niko ne brine ako se umire od gladi zbog tuđih sranja. Koga brine ako zbog gluposti nečijeg deteta 'narod' mora da plati 'cenu'. 'Cenu' čega? Šta?
 Pa šta. Čujem odgovore.

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk