Saturday, July 14, 2012

Where professionalism begines

ENG:
Gladly would paraphrase Will Eisner to express the motives, still it would be to arrogant. For this reason here is my first 'serious' work(with pleasure).

HU:
Szivesen átfogalmaznám Will Eisner-t hogy kifejtsem indítékaimat, mégis túl arrogáns lenne részemről. Ezen okok miatt íme az első 'komoly' munkám(örömmel).

SR:
Rado bi parafrazirala Will Eisner-a da izrazim moje motive, ipak bi bilo arogantno sa moje strane. Iz tog razloga evo je moj prvi 'ozbiljniji' rad(sa zadovoljstvom).

BELI ANĐEO
WHITE ANGEL
FEHÉR ANGYAL

ENG:
-In a monastery, I was bored ... Just prays and birds, nothing could been heard.  
- Imagine....
- But not those stupid ones with the shovels.  
- There are followers of Sava... Even though half of them is gay, they still have more style with their blue robes.
- They admire the white angel. A fresco on the wall.
- Barely gay. (meaning precisely)

HU:
- Egy kolostorban, unatkoztam ... Csak imák és a madarak, semmit sem lehetett hallani.
- Képzeld el ....
- De nem azokat a hülyékat a lapátjaikkal.
- Vannak Száva  követői ... Bár fele meleg, még mindig stílusosabbak a kék palátjaikban.
- A fehér angyalt imádják. Egy freskót a falon.
- Alig meleg. (Vagyis pontosan)
 

No comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Mud.Town.Spankelitious.Fun by evet makk